รับสมัคร ช่าง ตัด-พับ โลหะ (เหล็ก สแตนเลส)           

จำนวน:  1 อัตรา
ลักษณะงาน:  งานประจำ
รายละเอียดงาน:  ตัด-พับ โลหะตามแบบใบสั่งงานของฝ่ายเขียนแบบ
สถานที่ปฏิบัติงาน:  พระนครศรีอยุธา (บางปะหัน)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน:

     - เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
     - วุฒิการศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรี ในสาขาช่าง
     - ถ้ามีประสบการณ์ตัด-พับ โลหะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ: เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอร์ม                                                                                                                                     วิธีการสมัคร : 

                                                                                                                                     - Walk in
                                                                                                                                     - สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ( ที่แบบฟอร์มด้านล่าง )

                                                                                                                            ( ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย )

                                                                                                                           แล้วส่งมาที่อีเมล์ : ks.engineeringandsupply@gmail.com

แบบฟอร์มสมัครงาน

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 28,752